Inštalácia PHP

Inštalácia xmail

Inštalácia grub

Lokálne zrkadlo

Inštalácia tlačiarní

Konfigurácia X11

Linux infrared remote control - LIRC

Nastavenia initrd

rc.local v STRETCH

Príkazy systému