Mechanika - prevody - citlivosť

Mechanické vlastnosti osí y,z:
Počet zubov na skrutke 44
Počet zubov krokového motora 22
Stúpanie skrutky v mm na otáčku 5
Mechanické vlastnosti osí x:
Počet zubov na skrutke 44
Počet zubov krokového motora 26
Stúpanie skrutky v mm na otáčku 5

Časovanie ovládača 3ND883.
Signál ENA musí predbiehať signál DIR o viac ako 5us.
Signál DIR musí predbiehať signál PUL o viac ako 5us.
Log 1 signálu PUL musí trvať aspoň 1,5us (viac ako 3,5V).
Log 0 signálu PUL musí trvať aspoň 1,5us (menej ako 0,5V).

To znamená že perióda signálu PUL musí trvať aspoň 3us.
Budem počítať s rezervou teda 5us.
Maximálna frekvencia signálu PUL môže byť 200kHz
Predbežné výpočty.Kontakt :
0905 345640, 038 5321321
ivan.saliga@uhliky.sk.