Konfigurácia 7i76 a pripojenie k 6i25/5i25

wget http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i76man.pdf
Konfigurácia 7i76
W1Left*Výstupné obvody sú napájané spoločne cez TB1 pin5 VIN
W1RightVýstupné obvody sú napájané samostatne cez TB1 pin1-4
W2Left*Logika 7i76 napájaná z 6i25/5i25
W2RightLogika 7i76 napájaná z TB3 pin21-22
W3Left*Pracovný mód, 2.5M baud s možnosťou zmeny
W3RightNastavovací mód, 115.2K baud bez možnosti zmeny
W4,W5,W6LeftVstup encodera v režime "single ended - TTL"
W4,W5,W6Right*Vstup encodera v režime "differential"

Manuál 7i76


Zapojenie 7i76Kontakt :
0905 345640, 038 5321321
ivan.saliga@uhliky.sk.