Konfigurácia 7i76e

wget http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i76eman.pdf
wget http://www.mesanet.com/software/parallel/7i80.zip
Konfigurácia 7i76e
W1Left*Výstupné obvody sú napájané spoločne cez TB1 pin5 VIN
W1RightVýstupné obvody sú napájané samostatne cez TB1 pin1-4
W2,W3Down DownIP adresa 192.168.1.121 - default
W2,W3Down UPIP adresa z EEPROM
W2,W3UP DownIP adresa z BOOTP
W2,W3UP UPInvalid
W4UP*Interne Pull-up povolene - default
W4DOWNInterne Pull-up nzakázané
W5UP*povolena 5V logika - default
W5DOWNpovolena 3V3 logika
W6UP*Interne Pull-up na 5V - default
W6DOWNInterne Pull-up na 3.3V
W7Up*Posiela napájanie 5V do portu P1
W7DownKarta v P1 musí mať vlastné napájanie
W12Up*Posiela napájanie 5V do portu P2
W12DownKarta v P2 musí mať vlastné napájanie
W8Left*Pracovný mód, 2.5M baud s možnosťou zmeny
W8RightNastavovací mód, 115.2K baud bez možnosti zmeny
W9Up*Primárna pamäť - normálny pracovný režim
W9DownSekundárna pamäť - náhradný pracovný režim
W10,W11,W13Left*Vstup encodera v režime "single ended - TTL"
W10,W11,W13RightVstup encodera v režime "differential"

Manuál 7i76e


Zapojenie 7i76e


Príprava Debianu - wheezy

Inštalovať bežný debian wheezy - 64bit
Následne doplniť repository pre linuxcnc a inštalovať linuxcnc
apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
apt-get update
apt-get install linuxcnc-uspace

Príprava Debianu - jessie

Inštalovať bežný debian jessie - 64bit
Následne doplniť repository pre linuxcnc a inštalovať linuxcnc
apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ jessie base 2.7-uspace"
apt-get update
apt-get install linuxcnc-uspace
apt-get install mesaflash
apt-get install linux-image-4.9-rt-amd64

Príprava Debianu - stretch

Inštalovať bežný debian stretch - 64bit
Následne doplniť repository pre linuxcnc a inštalovať linuxcnc
apt-get dist-upgrade
apt-get install dirmngr
apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef !!!chyba
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ stretch base 2.7-uspace"
apt-get update
apt-get install linuxcnc-uspace
apt-get install mesaflash
apt-get install linux-image-rt-amd64

apt-get install linuxcnc-uspace

Nastavenie siete len pre PC bez internetu - 1 sieťová karta
V súbore /etc/network/interfaces
zmeniť dhcp na static a doplniť IP sieťovej karty a masku siete
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0

Nastavenie siete pre PC s internetom - 2 sieťové karty
príkazom ifconfig zistiť označenie 2 sieťovej karty - napr eth1, ens1...
V súbore /etc/network/interfaces
doplniť IP 2 sieťovej karty a masku siete
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0

SIEŤOVÉ KARTY NESMÚ BYŤ V ROVNAKEJ SIETI !!!
Riešenie môže byť v prepínačoch W2,W3 a využití IP z EEPROM.

Firmware do 7i76e s 7i75/7i85s
mesaflash --device 7i76e --write 7i76e_7i76x1_7i85sx1D.bit
mesaflash --device 7i76e --reload
mesaflash --device 7i76e --fallback --write 7i76e_7i76x1_7i85sx1D.bit
mesaflash --device 7i76e --fallback --reload
mesaflash --device 7i76e --write 7i76e_7i76x1_7i85x1D.bit
mesaflash --device 7i76e --reload
mesaflash --device 7i76e --fallback --write 7i76e_7i76x1_7i85x1D.bit
mesaflash --device 7i76e --fallback --reload
mesaflash --device 7i76e --set ip=192.168.0.100
mesaflash --device 7i76e --addr 192.168.0.100 --write FPGAFILE.BIT