Konfigurácia 7i85s

wget http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i85man.pdf
wget http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i85sman.pdf
wget http://www.mesanet.com/software/parallel/sserial.zip
Konfigurácia 7i85s
W3Napájanie 5VUP = 5V z prívodného kábla, 7i76e/5i25/6i25
W9,W11,W13ENCODER 0ALL DOWN = RS-422, prúdová slučka
W9,W11,W13ENCODER 0ALL UP = TTL logika
W5,W6,W7ENCODER 1ALL DOWN = RS-422, prúdová slučka
W5,W6,W7ENCODER 1ALL UP = TTL logika
W1,W2,W4ENCODER 2ALL DOWN = RS-422, prúdová slučka
W1,W2,W4ENCODER 2ALL UP = TTL logika
W8,W10,W12ENCODER 3ALL DOWN = RS-422, prúdová slučka
W8,W10,W12ENCODER 3ALL UP = TTL logika

Manuál 7i85s
Manuál 7i85


Zapojenie 7i85s

Firmware do 7i85s