Ovládač motora HY02D223B

Jednofázové pripojenie.
Fáza sa pripojí na ľubovoľnú zo svoriek RST.
Pracovný/ochranný vodič na svorku E.
Samostatný istič je odporúčaný.
Prúdový chránič len ak je odolný proti vyšším harmonickým.
AC reaktor je odporúčaný pri príkonoch nad 1kW.
Ak vzdialenosť medzi motorom a meničom prekročí 15m,
hrozí zničenie motora.

Zapojenie 7i76 a HY02D223BSilnoprúdová časť:
R, S, Tprívod 230V na ľubovoľné dva vodiče
E, (9)ochranný vodič
U, V, Wvývody na motor
P, N (P+,PR)brzdiaci odpor, pre 2,2kW 70ohm, 300W

Slaboprúdová časť:
+5V5V, 1A
+24V24V, 1A
10Vzdroj riadiaceho napätia
VIVstup pre riadenie otáčok napätím, 0-10V
AIVstup pre riadenie otáčok prúdom, 4-20mA
ACM (GND)Signálová zem pre riadenie otáčok
FB-FC, FAProgramovateľné výstupné relé, FB-FC v kľude spojené, FA 3A/250VAC, FB 3A/30VDC
DCM (GND), UPF, DRVProgramovateľné opticky riadené spínače proti DCM, 24V/100mA
V0, ACM (GND)Výstup pre externý ukazovateľ frekvencie 0-10V/10mA
FORProgramovateľný vstup, default - točenie vpred
REVProgramovateľný vstup, default - točenie reverzne
RSTProgramovateľný vstup, default - reset
SPHProgramovateľný vstup, default - vysoké otáčky - spindle high
SPMProgramovateľný vstup, default - stredné otáčky - spindle middle
SPLProgramovateľný vstup, default - nízke otáčky - spindle low
DCM (GND)Zem pre vstupy FOR, REV, RST, SPH, SPM, SPL
RS+, RS-Prúdová slučka
Switch VI VRPrepína na externý potenciometer poloha 1-2, default 2-3


Základné parametre:
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD000Parameter Lock0: invalid 1: Valid00
PD001Zdroj príkazu RUN0: panel 1: vstup 2: comport01
PD002Riadenie otáčok0: panel 1: vstup 2: comport01
PD003Main Frekvency0.00 - 400.00 Hz-400.00
PD004Base Frekvency0.00 - 400.00 Hz50400.00
PD005Maximálna pracovná Frekvencia50.00 - 400.00 Hz50400.00
PD006Intermediate Frekvency0.01 - 400.00 Hz2.5/3.0399.00
PD007Minimálna Frekvencia0.01 - 20.00 Hz0.5000.01
PD008Max Voltage0.1 V ---220/380220.0
PD009???0.1 V ---220/380219.0
PD010Min Voltage0.1 - 50.0 V-19.0
PD011Frekvency Lower Limit0.00 - 400.0 Hz0000.00
PD012Reserved nullnull
PD013Parameter reset8: obnoví továrenské nastavenie0000
PD014Accel. Time 10.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10004.0
PD015Decel. Time 10.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10004.0
PD016Accel. Time 20.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10004.0
PD017Decel. Time 20.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10004.0
PD018Accel. Time 30.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10020.0
PD019Decel. Time 30.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10040.0
PD020Accel. Time 40.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10080.0
PD021Decel. Time 40.1 - 6500.0 S-Curve ~ PD043/20.10080.0
PD022Reserved null0
PD023Rev. Rotation select0: Reverzné otáčky zakázané 1:Reverzné otáčky povolené11
PD024STOP key select0: STOP zakázané 1: STOP povolené11


Prevádzkové parametre:
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD025Śtarting mode0: Start from Starting Frekvency 1: Frekvency track start00
PD026Stopping mode0: Decelerating stop 1: Coasting stop00
PD027Starting frekvency0.1 - 10.0 Hz0.5000.50
PD028Stopping frekvency0.1 - 10.0 Hz0.5000.50
PD029Braking time at start0 - 25.00.000.0
PD030Braking time at stop0 - 25.00.000.0
PD031DC Braking level0.0 - 20.0%2.002.0
PD032Frekvency track time0.1 - 20.0S5.005.0
PD033Current level for frekvency track0.0 - 200.0S150.0150
PD034Voltage rise time during frakvency track0.1 - 10.0S0.500.5
PD035Reserved nullnull
PD036Reserved nullnull
PD037Reserved nullnull
PD038Reserved nullnull
PD039Reserved nullnull
PD040Reserved nullnull
PD041Carrier frekvency0 - 15503
PD042Jogging frekvency0.00 - 400.0 Hz5005.00
PD043S-Curve Time0 - 6500.0S0.00000.0


Vstupy / Výstupy
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD044FOR (D1)0: Invalid; 1: RUN; 2: FOR Rotation; 3: REV Rotation; 4: Stop;
5: FOR/REV; 6: Jog; 7: Jog FOR rotation; 8: Jog REV rotation;
9: Timer1; 10: Timer2; 11: Reserved; 12: Overhead of heat sink
or motor; 13: Emergency STOP; 14: Reset; 15-16: Reserved;
17: Ramp select1; 18: Ramp select2; 19: Multi speed1; 20: Multi speed2;
21: Multi speed3; 22: High speed; 23: Middle speed; 24: Low speed;
25: PID start; 26: Reserved; 27: UP function Counter; 28: DOWN function;
29: Drawing; 30: Reserved; 31: Counter; 32: Counter reset;
0201
PD045REV (D2)0305
PD046RST (D3)1404
PD047SPH (D4)2207
PD048SPL (D5)2419
PD049SPM (D6)2320
PD050Y1 Output0: Invalid; 1: RUN; 2: Zero Speed; 3: Fault indication
4: Braking indication; 5: Set frekvency reach; 6: In Accel;
7: In Decel; 8: Arbitrary frekvency 1 reach;
9: Arbitrary frekvency 2 reach, 10: Motor overload alarm;
11: Overtorque alarm; 12: Inverter overload alarm;
13: Counterreach; 14-16: Reserved; 17: Low voltage alarm;
18: Single stage end indication; 19: Process end indication;
20-26: Reserved; 27: Drawing reach; 28: PID lower limit alarm;
29: PID upper limit alarm; 30: Reserved;
31: Braking resistor active; 32: Fan active;
0101
PD051Y2 Output0503
PD052Terminals FA, FB, FC0303
PD053Terminal of KA, KB0303
PD054VO OutputOutput of digital frekvency signals 0-700
PD055VO analog output gain0.0 - 100.0%100100
PD056Skip frekvency10.00 - 400.0 Hz0.00000.00
PD057Skip frekvency20.00 - 400.0 Hz0.00000.00
PD058Skip frekvency30.00 - 400.0 Hz0.00000.00
PD059Skip frekvency range0.10 - 10.0 0.50000.50
PD060Uniform frekvency10.00 - 400.0 Hz0.00000.00
PD061Uniform frekvency20.00 - 400.0 Hz0.00000.00
PD062Uniform frekvency range0.10 - 10.00.50000.50
PD063Timer 1 time0 - 10.00.100.1
PD064Timer 2 time0 - 1001001
PD065Counting value set00 - 655000000000
PD066Intermediate Counter0 - 65500000000
PD067Reserved nullnull
PD068Reserved nullnull
PD069Reserved nullnull
PD070Analog Input0: 0-10V; 1: 0-5V; 2: 0-20mA; 3: 4-20mA
4: 0-10V; stacked 4-20mA Exterior pulse of input
00
PD071Analog filtering Constant0-502020
PD072Higher Analog Frekvency0.00 - 400.00 Hz50.00400.00
PD073Lower Analog Frekvency0.00 - 400.00 Hz0000.00
PD074Bias direction at higher Frekvency0: Positive direction; 1: Negative direction;00
PD075Bias direction at lower Frekvency0: Positive direction; 1: Negative direction;00
PD076Analog Negative Bias Reverse0: Not allowable; 1: Allowable;00
PD077Up/Down Function0: Not memorized; 1: Memorized;00
PD078Up/Down Speed0: 0.01 Hz; 1: 0.1 Hz;00
PD079Reserved null0.01


Multi-speed operation
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD080PLC Operation0: Normal RUN; 1: Internal control 16-speed;
2: External control 4-speed; 3: External control 8-speed;
4: Drawning; 5: Disturbance;
00
PD081Internal Control Multi-speeds Operation0: Stop after running for one cycle;
1: Cycling run;
2: Auto stop after running for one cycle
( stop for intervention )
3: Auto run and Cycling;
( stop Dfor intervention);
00
PD082PLC Before 8 speeds Running Direction0-255 (0: For; 1: Rev)0000
PD083PLC After 8 speeds Running Direction0-255 (0: For; 1: Rev)0000
PD084Before 8 speeds PLC Ramp Time0-65535000000
PD085After 8 speeds PLC Ramp Time0-65535000000
PD086Frekvency 20.00 - 400.00 Hz15.00015.00
PD087Frekvency 30.00 - 400.00 Hz20.00020.00
PD088Frekvency 40.00 - 400.00 Hz25.00025.00
PD089Frekvency 50.00 - 400.00 Hz30.00030.00
PD090Frekvency 60.00 - 400.00 Hz35.00035.00
PD091Frekvency 70.00 - 400.00 Hz40.00040.00
PD092Frekvency 80.00 - 400.00 Hz0.5000.50
PD093Frekvency 90.00 - 400.00 Hz10.00010.00
PD094Frekvency 100.00 - 400.00 Hz15.00015.00
PD095Frekvency 110.00 - 400.00 Hz20.00020.00
PD096Frekvency 120.00 - 400.00 Hz25.00025.00
PD097Frekvency 130.00 - 400.00 Hz30.00030.00
PD098Frekvency 140.00 - 400.00 Hz35.00035.00
PD099Frekvency 150.00 - 400.00 Hz40.00040.00
PD100Frekvency 160.00 - 400.00 Hz45.00045.00
PD101Timer 10.0 - 6500.0S10.00010.0
PD102Timer 20.0 - 6500.0S10.00010.0
PD103Timer 30.0 - 6500.0S0.00000.0
PD104Timer 40.0 - 6500.0S0.00000.0
PD105Timer 50.0 - 6500.0S0.00000.0
PD106Timer 60.0 - 6500.0S0.00000.0
PD107Timer 70.0 - 6500.0S0.00000.0
PD108Timer 80.0 - 6500.0S0.00000.0
PD109Timer 90.0 - 6500.0S0.00000.0
PD110Timer 100.0 - 6500.0S0.00000.0
PD111Timer 110.0 - 6500.0S0.00000.0
PD112Timer 120.0 - 6500.0S0.00000.0
PD113Timer 130.0 - 6500.0S0.00000.0
PD114Timer 140.0 - 6500.0S0.00000.0
PD115Timer 150.0 - 6500.0S0.00000.0
PD116Timer 160.0 - 6500.0S0.00000.0
PD117Auto PLC Memory Function0 - 100
PD118Over-voltage Stall Prevention0 - 111
PD119Stall Prevention Level at Accel.0 - 200150150
PD120Stall Prevention Level at Constant speed0 - 2000000
PD121The Decel Time of Stall Prevention Level at Constant speed0.1 - 25.5505.0
PD122Stall Prevention Level at Decel.0 - 200150null
PD123Over-torque Detect Mode0 - 300
PD124Over-torque Detect Level0 - 2000000
PD125Over-torque Detect Time0.1 - 20.01.001.0
PD126Pulse Counter Memory0 - 100
PD127Reserved nullnull
PD128Reserved nullnull
PD129Reserved nullnull


Water Supply with Constant Presure
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD130Number of Auxiliary Pump0 - 200
PD131Continuous Operating Time of Aux. Pumps1 - 9000Mim600060
PD132Interlocking time of Aux. pumps1 - 250s5s005
PD133High Speed Running Time1 - 250s60s060
PD134Low level Running Time1 - 250s60s060
PD135Stopping Voltage Level1 - 150%95%095
PD136Lasting Time of Stopping Voltage Level1 - 250s30s030
PD137Wakeup Level1 - 150%80%080
PD138Sleep Frekvency0.00 - 400.0020.00020.00
PD139Lasting Time of Sllep Frekvency1 - 250s20s020
PD140Reserved nullnull


Motor Function Parameters
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD141Rated Motor VoltageSet according to Motor nameplate*220.0
PD142Rated Motor CurrentSet according to Motor nameplate*011.0
PD143Motor pole number02100404
PD144Rated Motor Revolution2400014403000
PD145Auto Torque Compensation2.0 - 10.02.002.0
PD146Motor no-load current010040040
PD147Motor slip compensation0.0 - 1000.00020
PD148Reserved nullnull
PD149Reserved nullnull
PD150Auto Voltage Regulation0 - 111
PD151Auto Energy Saving0 - 20000.0
PD152Fault Restart Time0.2 - 25101.0
PD153Restart after Instantaneous Stop0: Invalid; 1: Frequency track00
PD154Allowable Power - Breakdown Time0.1 - 5.0S0.500.5
PD155Number of Abnormal Restart0 - 100000


PID Parameters
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD156Proportional Constant (P)0.0 - 1000.00%100%0100.0
PD157Integral Time (I)0.1 - 3600.00S5.00005.0
PD158Diferential Time (D)0.01 - 10.00S000.00
PD159Target Value0.0 - 100.0%0000.0
PD160Target Value Select0 - set by the operator;
1 - set by the external terminals (0-10V) preset
00
PD161PID Upper limit0 - 100%100100
PD162PID Lower limit0 - 100%0000


000null
Communication Function
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD163Communication adresses0 - 2500000
PD164Communication Baud Rate0 - 310
PD165Communication Data Method0 - 500
PD166Reserved
PD167Reserved
PD168Reserved
PD169Reserved


0LULU--------u-1.00
Monitor Function
RegisterVýznamDostupné hodnotyDefaultPoužité
PD170Display Items0 - 5007
PD171Display Items Open0 - 1507
PD172Fault Clear00 10 (01 for fault clear)*00
PD173Voltage Rating of InverterSet according to the model*255.0
PD174Rated Current of InverterSet according to the model*011.0
PD175Inverter Model
PD176Inverter Frekvencz Standard0: 50Hz
1: 60Hz
00
PD177Fault Record 1 **
PD178Fault Record 2 **
PD179Fault Record 3 **
PD180Fault Record 4 **
PD181Software Version **
PD182Manufacture dateYear; Month; Week *20720
PD183Serial number *65535
PD184Reserved 20
PD185Reserved 00
PD186Reserved 0
PD187Reserved null
PD188Reserved null
PD189Reserved null
PD190Reserved null
PD191Reserved null
PD192Reserved null
PD193Reserved null
PD194Reserved null
PD195Reserved null
PD196Reserved null
PD197Reserved null
PD198Reserved null
PD199Reserved null
PD200Reserved 00000
PD201Reserved null
PD202Reserved null
PD203Reserved null
PD204Reserved null
PD205Reserved null
PD206Reserved null
PD207Reserved null
PD208Reserved null
PD209Reserved null
PD210Reserved null
PD211Reserved null
PD212Reserved null
PD213Reserved null
PD214Reserved null
PD215Reserved null
PD216Reserved null
PD217Reserved null
PD218Reserved null
PD219Reserved null
PD220Reserved null
PD221Reserved null
PD222Reserved null
PD223Reserved null
PD224Reserved null
PD225Reserved null
PD226Reserved null
PD227Reserved null
PD228Reserved null
PD229Reserved null
PD230Reserved 255
PD231Reserved 65535
PD232Reserved null
PD233Reserved null
PD234Reserved null
PD235Reserved null
PD236Reserved null
PD237Reserved null
PD238Reserved null
PD239Reserved null
PD240Reserved null
PD241Reserved null
PD242Reserved null
PD243Reserved null
PD244Reserved null
PD245Reserved null
PD246Reserved null
PD247Reserved null
PD248Reserved null
PD249Reserved null
PD250Reserved null


Kontakt :
0905 345640
ivan.saliga@uhliky.sk.