Krokové motory

Krokové motory 6,8 N/m + 4,2 N/m
1 krok == 1,2°, 300 krokov na jednu otáčku

Zapojenie 7i76 a 3ND883.

Charakteristika 4,2 N/m, stredná hodnota prúdu 5,2A, mikrokroky 2000/ot
N/m 5 4,7 3,7 2,7 2,2 1,6 1,2
ot/min100 200 300 400 600 900 1200

Charakteristika 6,8 N/m, stredná hodnota prúdu 3,5A, mikrokroky 2000/ot
N/m 6,4 6,1 5,5 4,7 3,4 2,2 1,7
ot/min 100 200 300 400 600 900 1200

Ovládač 80V/8A max.

Nastavenie prúdu
Špička [A]Sredná hodnota [A] SW1 SW2 SW3
2,21,6 OFF OFF OFF
3,12,2 ON OFF OFF
3,92,8 OFF ON OFF
4,83,4 ON ON OFF
5,74,1 OFF OFF ON
6,64,7 ON OFF ON
7,45,3 OFF ON ON
8,35,9 ON ON ON

Nastavenie Mikrokrokov
Mikrokroky na otáčku SW5 SW6 SW7 SW8
200 ON ON ON ON
400 OFF ON ON ON
1600 ON OFF ON ON
3200 OFF OFF ON ON
6400 ON ON OFF ON
12800 OFF ON OFF ON
25600 ON OFF OFF ON
500 OFF OFF OFF ON
1000 ON ON ON OFF
1200 OFF ON ON OFF
2000 ON OFF ON OFF
4000 OFF OFF ON OFF
5000 ON ON OFF OFF
6000 OFF ON OFF OFF
8000 ON OFF OFF OFF
10000 OFF OFF OFF OFF
Kontakt :
0905 345640, 038 5321321
ivan.saliga@uhliky.sk.