VirtualBox - inštalácia cez balíčky - apt-get install


robiť ako root
sudo gedit /etc/apt/sources.list
       vložiť riadok deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian vivid contrib
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
apt-get update
apt-get install virtualbox
Vo virtualnom stroji nainštalovať    Guest Additions
Pre podporu USB nainštalovať    Extension Pack
Uvedený spôsob dobre funguje s jadrami z distribúcie. Pri každom update virtualboxu
alebo jadra je potrebné kompilovať moduly čo môže spôsobovať problémy až nefunkčnosť.VirtualBox - inštalácia z inštalačného súboru


Zo stránky https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
stiahnuť a nainštalovať "packages" pre Váš operačný systém.
Vo virtualnom stroji nainštalovať    Guest Additions
Pre podporu USB nainštalovať    Extension Pack

Kontakt :
0905 345640, 038 5321321
ivan.saliga@uhliky.sk.