gcodetools, release 1.7


Pracuje ako rozšírenie k programu inkscape.
Inštalácia:
apt-get install inkscape
gcodetool.tar.gz rozbaliť do /usr/share/inkscape/extensions/
viac na stránkach autora

Kontakt :
0905 345640
ivan.saliga@uhliky.sk.