Prečo, a keď už, tak ktorú distribúciu?
V mojom prípade to bol upravený Red-Hat so špeciálne napísaným software, ktorý sa rozhodol používať môj zamestnávateľ.
Zvládnuť Linux bez cudzej pomoci po mnohoročnom používaní Windows nebolo jednoduché.
Súborový systém s rôznymi oprávneniami pre rôznych používateľov.
Dôsledné hranie sa na administrátora a používateľov.
Nevyhnutnosť občas siahnuť po práci v textovej konzole.
Spoznávanie software a pravidiel, ktoré nie vždy sú úplne popísané v manuáloch.
Nie úplná podpora hardware a takmer nevyhnutnosť rýchleho internetu dokážu na začiatku odradiť.
Ale ak vydržíte, môžu sa tu vymenované nevýhody premeniť na výhody.
Ochrana súborov pred neželaným zmazaním, prípadne čítaním alebo zapisovaním.
Obmedzenie používateľov v spúšťaní programov.
Rýchla a priama administrácia systému cez zabezpečené spojenie.
Úprava správania systému podľa svojich predstáv.
Zorientovanie sa v hardware, software a v internete.
Financie by nemali byť dôvodom na prechod do Linuxu najmä ak počítač používate na zábavu.
O úspore financií možno hovoriť napríklad až po zmene hardware, keď už nebudete musieť kupovať žiadne OEM Licencie.
Snaha spoznať niečo iné ako Windows je asi najlepší dôvod na prechod do Linuxu.
Ak už viete prečo, tak ešte ktorú distribúciu?
Ako rozumieť slovu distribúcia? Ak niekto zoberie jadro napríklad z www.kernel.org,
pridá k tomu spústu "open-source" programov, tak výsledok môže považovať za distribúciu.
Ak ešte akýmkoľvek spôsobom zabezpečí prísun nových programov a obnovu starých jadier a programov,
tak si môže blahoželať, pretože vytvoril novú životaschopnú distribúciu.
Novú distribúciu hneď začneme porovnávať s už existujúcimi.
Čo porovnávať? Počet programov? Spôsob distribuovania? Spôsob obnovovania?
Spôsob inštalácie? Vzhľad? Prenositeľnosť cez rôzny hardware? Filozofiu ochrany.... je toho dosť.
Začínal som s RedHatom. Prešiel som cez Fedoru, Mandrivu, Suse, Ubuntu.
Dnes, hlavne vďaka jeho celkovej filozofii pracujem v Debiane.Kontakt :
0905 345640, 038 5321321.
ivan.saliga@satronet.sk.