Triedne foto - školský rok 1975-1976.

Triednymi pani učiteľkami boli IV.A Emília Haláková a IV.B Eleonóra Dafčíková.
Prvomájový sprievod 1976.
Spoločné foto do novín.Školský výlet - 1976.

Školský výlet do Ružomberku spojený s návštevou Galérie Ľudovíta Fullu.


Niekoľko záberov z plaveckého prostredia.Spoločné foto obidvoch plaveckých tried - 1976.

Posledná spoločná fotografia obidvoch plaveckých tried. Na záver školského roku 1975-1976 bol uskutočnený výber na základe dosahovaných výsledkov v prospechu a v plávaní. V školskom roku 1976-1977 bola vytvorená už len jedna plavecká trieda.


Zdokumentované dosiahnuté výsledky - školský rok 1975-1976:

  Letné majstrovstvá Slovenska 26-27.6.1976 Brezno, ročník 1966.
         
  50m znak - žiaci
1. Fehér Igor SVŠT 0:39,5
2. Železník Vladimír TJ To 0:41,2
3. Láznik Juraj VŠ Ni 0:43,2
4. Rosskopf Rudolf UK Bl 0:44,0
5. Nemčok Roman Sl BB 0:44,2
6. Šaliga Ivan TJ To 0:44,3
7-8. Strapec Dušan VŠ Tr 0:45.2
7-8. Kováč Ján VŠ Tr 0:45.2
9. Vrábel Róbert ČH Ko 0:46,9
10. Ertler Jozef VŠ Tr 0:47,x
11. Šándor Igor CHZJD 0:47,9
12. Pivovarník Karol Lo Pr 0:49,3
13. Varga Ivan VŠ Tr 0:50,3
14. Bodka Marián SVŠT 0:57,6
         
  100m znak - žiačky
1. Mrvová Alica SVŠT 1:27,0
2. Starinská Drahomíra VŠ Ni 1:35,5
3. Klasová Alica Sn Boj 1:36,x
4. Kondeová Alena TJ To 1:43,4
5. Binderová Mária SVŠT 1:47,0
6. Vanešová Iva Sn Boj 1:49,8
7. Stripajová Katarína ČH Ko 1:51,x
8. Hučková Zuzana Sn Boj 1:51,x
9. Varholová Martina ČH Ko 1:52,8
10. Krčulová Jana VŠ Ni 1:54,4
11. Tyhanová Soňa Sl UK 1:58,7
12. Roznaková Erika VŠ Tr 1:59,6
         
  50m motýlik - žiačky
1. Fraňová Slávka SCP Ruž 0:42,3
2. Daňová Renáta TJ To 0:42,7
3. Tanušková Jarmila Gu Pú 0:47,0
4. Kršáková Andrea UK Bl 0:50,8
5. Varhoľová Martina ČH Ko 0:52,7
6. Dubrovčáková Blanka VŠ Tr 0:53,1
7. Paliesková Edita Gu Pú 0:53,9
8. Nižňanová Silvia VŠ Tr 0:56,0
9. Tyhanová Soňa Sl UK 0:57,0
         
  50m voľný spôsob - žiaci
1. Dúha Marián SCP Ru 0:34,8
2-3. Skladaný Juraj TJ To 0:35,7
2-3. Sadloň Ivan VŠ Tr 0:35,7
4. Lukačovič Anton TJ Top 0:36,6
5. Turček Vladimír TJ Top 0:37,6
6. Rosskopf Rudolf Sl UK 0:38,4
7-8. Paťkovský Štefan VŠ Tr 0:38,8
7-8. Horanský Michal Sl BB 0:38,8
9-10. Binder Richard SVŠT 0:38,9
9-10. Láznik Juraj VŠ Ni 0:38,9
11. Čiško Peter TJ To 0:39,1
12. Nemčok Roman Sl BB 0:39,8
13. Ertler Jozef VŠ Tr 0:40,5
14. Varga Ivan VŠ Tr 0:41,0
         
  100m voľný spôsob - žiačky
1. Mrvová Alica SVŠT 1:20,8
2. Fraňová Slávka SCP Ru 1:21,8
3. Daňová Renata TJ Top 1:23,4
4. Klasová Alica Sn Boj 1:25,5
5. Starinská Drahomíra VŠ Ni 1:28,0
6. Babiaková Lucia SVŠT 1:28,2
7. Hradcová Veronika SCP Ru 1:25,x
8. Hanssová Viola VŠ Ni 1:28,5
9. Kršáková Andrea UK Bl 1:29,2
10. Krajčíková Iveta TJ To 1:29,9
11. Kondéová Alena TJ To 1:33,6
12. Štefanková Jana ČH Ko 1:36,8
13. Šimončičová Dagmar VŠ Tr 1:39,0
14. Varhoľová Martina ČH Ko 1:45,5
         
  100m znak - žiaci
1. Fehér Igor SVŠT 1:26,0
2. Železník Vladimír TJ Top 1:28,0
3. Láznik Juraj VŠ Ni 1:31,3
4. Dúha Marián SCP Ru 1:32,8
5. Mravník Jozef Sl UK 1:34,5
6. Kováč Ján VŠ Ni 1:36,7
7. Nemček Roman Sl BB 1:37,0
8. Strapec Dušan VŠ Tr 1:37,7
9. Rosskopf Rudolf Sl UK 1:39,3
10. Šaliga Ivan TJ To 1:40,1
11. Andráši Tomáš ČH Ko 1:40,4
12. Vrábel Robert ČH Ko 1:42,6
13. Šándor Igor CHZJD 1:43,3
         
  50m znak - žiačky
1. Mrvová Alica SVŠT 0:40,4
2. Starinská Drahomíra VŠ Ni 0:43,1
3. Klasová Alica SN Boj 0:45,3
4. Babieková Lucia SVŠT 0:45,5
5. Fraňová Slávka SCP Ru 0:45,5 o dohmat
6. Nižňanová Silvia VŠ Tr 0:45,7
7. Hanesová Viola VŠ Ni 0:46,8
8. Kondeová Alena TJ Top 0:46,9
9. Binderová Mária SVŠT 0:48,2
10. Stripajová Katarína ČH Ko 0:48,4
11. Šimončičová Dagmar VŠ Tr 0:49,7
12. Hučková Zuzana SN Boj 0:51,6
13. Vamošová Lea SN Boj 0:51,9
14. Rožňáková Erika VŠ Tr 0:52,4
         
  100m prsia - žiačky
1. Babjaková Lucia SVŠT 1:4x,x
2. Dacejová Oxana Lo Pr 1:42,x
3. Hanesová Viola VŠ Ni 1:44,6
4. Šlauková Svetlana Mo Bre 1:48,7
5. Surová Eva Mo Bre 1:49,1
6. Gulovičová Dana Mo Bre 1:50,3
7. Krajčíková Iveta TJ To 1:50,9
8. Klasová Alica Sn Boj 1:51,4
9. Dušeková Ingrid VŠ Ni 1:51,9
10. Fukalová Michaela Sl BB 1:53,7
11. Varhoľová Martina ČH Ko 1:57,6
12. Jaremenková Saša Sl UKB 2:01,5
Paliesková Edita Gu Pú 1:42,2 diskv.
Hradcová Veronika SCP Ru 1:35,2 diskv.
         
  50m motýlik - žiaci
1. Dúha Marián SCP Ru 0:37,4
2. Železník Vladimír TJ To 0:41,1
3. Mravík Jozef UK B 0:41,5
4. Drdul Andrej VŠ Tr 0:45,0
5. Andráši Tomáš ČH Ko 0:47,1
6. Varga Ivan VŠ Tr 0:47,1 o dohmat
7. Kováč Ján VŠ Ni 0:47,2
8. Horánsky Michal Sl BB 0:47,7
9. Bodka Marián SVŠT 0:49,2
10. Binder Richard SVŠT 0:53,7
Čiško Peter TJ To 0:39,7 diskv.
         
  100m motýlik - žiačky
1. Mrvová Alica SVŠT 1:37,0
2. Daňová Renáta TJ To 1:48,5
3. Kršáková Andrea UK B 1:53,4
4. Binderová Mária SVŠT 2:02,7
5. Varhoľová Martina ČH Ko 2:05,8
6. Nižnanová Silvia SVŠT 2:06,2
7. Tybanová Soňa Sl UK 2:16,0
Dubrovčáková Blana VŠ Tr 2:08,6 diskv.
         
  100m voľný spôsob - žiaci
1. Fehér Igor SVŠT 1:16,5
2. Skladaný Juraj TJ To 1:20,1
3. Dúha Marián SCP Ru 1:20,7
4. Jirát Peter Lo Pr 1:22,2
5. Boldiš Enriko TJ To 1:22,3
6. Lukačovič Anton TJ To 1:22,3
7. Turček Vladimír TJ To 1:22,5
8. Čiško Peter TJ To 1:24,4
9. Kováč Ján VŠ Ni 1:26,6
10. Pivovarník Karol Lo Pr 1:26,9
11. Maťavka Ľubomír TJ To 1:27,5
12. Gašpar Slavo ČH Ko 1:36,9
13. Črep Ivan ČH Ko 1:38,0
         
  50m voľný spôsob - žiačky
1. Fraňová Slávka SCP Ru 0:36,7
2. Daňová Renáta TJ To 0:37,5
3. Hradcová Veronika SCP Ru 0:39,4
4. Klasová Alica SN Boj 0:39,9
5. Starnská Drahomíra VŠ Ni 0:40,4
6. Kondéová Alena TJ To 0:40,5
7. Krajčíková Iveta TJ To 0:41,3
8. Nižnanová Silvia VŠ Tr 0:41,9
9. Štefanková Jana ČH Ko 0:41,9
10. Kibachová Laura SN Boj 0:42,7
11. Jakubčáková Soňa ČH Ko 0:50,4
         
  100m polohový pretek - žiaci
1. Železník Vladimír TJ To 1:34,8
2. Rosskopf Rudolf UK B 1:35,1
3. Jirát Peter Lo Pr 1:35,6
4. Sadloň Ivan VŠ Tr 1:37,0
5. Nagy Dávid SVŠT 1:38,3
6. Peťkovský Štefan VŠ Tr 1:38,8
7. Kováč Jaroslav UK B 1:40,2
8. Pivovarník Karol Lo Pr 1:40,9
9. Šebest Róbert UK B 1:41,3
10. Ertler Jozef VŠ Tr 1:42,1
11. Varga Ivan VŠ Tr 1:42,5
Feher Igor SVŠT 1:29,8 diskv.
         
  200m polohový pretek - žiačky
1. Mrvová ALica SVŠT 3:13,8
2. Fraňová Slávka SCP Ru 3:19,6
3. Hradcová Veronika SCP Ru 3:26,5
4. Sabisková Lucia SVŠT 3:26,7
5. Hanesová Viola VŠ Ni 3:31,2
6. Kršáková Andrea UK B 3:32,1
7. Krajčíková Iveta TJ To 3:39,7
8. Daňová Renáta TJ To 3:46,9
9. Binderová Mária SVŠT 3:50,3
10. Jaremenková Sáša UK B 4:22,2
Varhoľová Martina ČH Ko 3:56,6 diskv.Zachované diplomy:

Vladimír Železník, Anton Lukačovič

Katarína Ďuríková

Róbert Neuwirth

Róbert Neuwirth

Napísali o nás.

Topoľčiansky Dnešok 19.11.1975.

Topoľčiansky Dnešok 24.3.1976.


Kontakt :
0905 345640
ivan.saliga@satronet.sk.