Roky 1980...


Viacerí odchovanci plaveckých tried pokračovali v elitných plaveckých oddieloch ako pretekári a niektorí sa venovali trénerskej činnosti. Najväčšie úspechy ako tréner dosiahol V. Železník, ktorý vychoval najúspešnejších slovenských plavcov - Tomáš Klobučník, Martin a Milan Medo, Norbert Neuwirth, Pavol Jelenák, Nikola Uhlárová a Andrea Podmaníková. Chlapci, ktorý nepokračovali v plaveckej pretekárskej činnosti boli prínosom pre vodné pólo. Z tohto dôvodu bolo zriadené tréningové stredisko mládeže. Pripravovali sa v ňom desiatky chlapcov. Ich výkonnosť vďaka tréningovému a materiálnemu zabezpečeniu rapidne rástla. Z TSM v Topoľčanoch vyšli mnohí úspešní hráči a reprezentanti nielen mesta ale aj bývalej Československej federácie a Slovenska. Boli to Ing. Anton Lukačovič, Vladimír Turček, Enriko Boldiš, Tomáš Dolný, Igor Matejov, Tomáš Kleman.Rok 2007


Pamätné listy pre Danielu Grossovú-Halamovú a Ing. Antona LukačovičaKontakt :
0905 345640
ivan.saliga@satronet.sk.