Poradenstvo pri výbere správnej konfigurácie.
Predaj stolových a prenosných PC na základe individuálneho dohovoru.
Servis hardware a software.
Spravovanie malých a stredne veľkých počítačových sietí,
čo do počtu a rozmiestnenia zapojených PC.

Zabezpečenie inštalácie komerčných operačných systémov (Windows),
nekomerčných (Open Source - GNU\Linux) v prevedení pre
pracovné stanice a serverové riešenia.