Informácie slúžia majiteľovi domény pri práci.
Vôbec nevadí ak poslúžia aj iným.
Pozor!
Nie všetky tu uvedené informácie sú úplné a nie všetky sú overené.
Text je postupne dopĺňaný a upresňovaný na základe praktických skúseností.