V prezentácii sú použité pohľadnice a fotografie
zo súkromnej zbierky Mgr. Ivana Malla.


Kontakt :
0905 345640
ivan.saliga@uhliky.sk.