Priamy predaj.
Zásielkový predaj.
Pri zásielkach sú účtované náklady spojené s expedíciou vo výške 6,- EUR s DPH.
Zabezpečenie výroby podľa vzorky, výkresu.
Obchodné podmienky sú určené Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a
Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Návrh na uzavretie zmluvy dáva kupujúci formou nezáväzného dopytu a v prípade záujmu záväznou objednávkou.
Nový zákazník je považovaný za spotrebiteľa, pokiaľ z komunikácie nieje zjavný opak.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Uvedený sortiment je udržovaný skladom a priebežne rozširovaný.
Uvádzané použitie pri uhlíkoch chápte ako orientačné.
Vaše požiadavky zasielajte prednostne mailom.


ing. Ivan Šaliga TopTel
Palkovičova 4087
95501 Topoľčany
IČO: 40799972
IČDPH: SK1070037001

mob. 0905 345640
ivan.saliga@uhliky.sk
Pokiaľ na Váš mail nieje reagované do 5dní, nedošlo k jeho doručeniu.
Príčina bude v antispamovej ochrane Vášho alebo môjho poskytovateľa mailovej služby.
V takomto prípade Vám neostáva nič iné, len ma kontaktovať telefonicky.