Rozbaliť    Zbaliť

Priemysel12-15 1. 03 E08 120 200 250 01 --,-- €
12 x 20 x 25 mm - lanko s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 2. 03 CM12 120 200 330 001 --,-- €
12 x 20 x 33 mm - lanko s vidličkou, Kovografit


Priemysel12-15 3. 01 433 120 200 330 01 --,-- €
12 x 20 x 33 mm - lanko s vidličkou, Kovografit


Priemysel12-15 4. 01 680 120 250 320 001 --,-- €
12 x 25 x 32 mm - štyri lanká do jedného očka, dva 6mm uhlíky v jednom bloku, Elektrografit


Priemysel12-15 5. 03 CE15 120 320 400 01 --,-- €
12 x 32 x 40 mm - lanko s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 6. 03 CE7 125 150 290 01 --,-- €
12,5 x 15 x 29 mm - Izolované lanko bez koncovky, Elektrografit


Priemysel12-15 7. 03 CE7 125 160 300 01 --,-- €
12,5 x 15 x 30 mm - Izolované lanká do jednej vidličky pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 8. 03 CM12 125 160 320 01 --,-- €
12,5 x 16 x 32 mm - Iyolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 9. 03 CMT2 125 160 320 01 --,-- €
12,5 x 16 x 32 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 10. 03 RC87 125 160 320 01 --,-- €
12,5 x 16 x 32 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 11. 03 CE7 125 160 350 01 --,-- €
12,5 x 16 x 35 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M5, Elektrografit


Priemysel12-15 12. 03 433 125 160 400 01 --,-- €
12,5 x 16 x 40 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 13. 03 RC73 125 160 400 01 --,-- €
12,5 x 16 x 40 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 14. 03 605 125 200 320 001 --,-- €
12,5 x 20 x 32 mm - Lanko s očkom, Elektrografit


Priemysel12-15 15. 03 CE8 125 200 320 001 --,-- €
12,5 x 20 x 32 mm - Dve lanká do jednej vidličky, Elektrografit


Priemysel12-15 16. 03 CE7 125 200 320 01 --,-- €
2 x 6,25 x 20 x 32 mm - Dve lanká do jednej vidličky M5, Elektrografit


Priemysel12-15 17. 03 CM13 125 200 350 01 --,-- €
12,5 x 20 x 35 mm - Lanko s vidličkou, Kovografit


Priemysel12-15 18. 03 RC87 125 200 400 01 --,-- €
12,5 x 20 x 40 mm - Izolované lanko s vidličkou, Kovografit


Priemysel12-15 19. 03 CE15 125 250 300 01 --,-- €
12,5 x 25 x 30 mm - Dve lanká s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 20. 03 E08i 125 250 320 002 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - Lanko s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 21. 03 CM12 125 250 320 001 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - lanko s očkom, Kovografit


Priemysel12-15 22. 03 CE6 125 250 320 001 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - dve lanká s očkom, Elektrografit


Priemysel12-15 23. 03 3316 125 250 320 01 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - lanko s vidličkou pre M5, Kovografit


Priemysel12-15 24. 03 CE7 125 250 320 001 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - lanko s vidličkou pre M5, Elektrografit


Priemysel12-15 25. 03 CMT2 125 250 320 01 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - Bez lanka, Kovografit


Priemysel12-15 26. 03 CN15 125 250 320 01 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - Bez lanka, Kovografit


Priemysel12-15 27. 03 CE7 125 250 320 02 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 28. 03 CMT2 125 250 320 02 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 29. 03 CE08 125 250 320 01 --,-- €
12,5 x 25 x 32 mm - lanko s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 30. 01 433 125 250 330 01 --,-- €
12,5 x 25 x 33 mm - Bez vývodu, Kovografit


Priemysel12-15 31. 03 CE7 125 250 350 001 --,-- €
12,5 x 25 x 35 mm - lanko s konektorom, Elektrografit


Priemysel12-15 32. 03 CM12 125 250 350 01 --,-- €
12,5 x 25 x 35 mm - lanko s očkom, Kovografit


Priemysel12-15 33. 03 CMT2 125 250 350 02 --,-- €
12,5 x 25 x 35 mm - lanko s očkom, Kovografit


Priemysel12-15 34. 03 CE30 125 250 350 01 --,-- €
12,5 x 25 x 35 mm - dve lanká do jednej vidličky pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 35. 03 E08i 125 250 350 01 --,-- €
2 x 6,25 x 25 x 35 mm - dve izolované lanká do jednej vidličky pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 36. 03 CB3 125 250 400 001 --,-- €
12,5 x 25 x 40 mm - Delený uhlík, 2 x 6,25 x 25 x 40, štyri lanká do jednej vidličky, Uhlografit


Priemysel12-15 37. 03 176 125 250 400 01 --,-- €
12,5 x 25 x 40 mm - Izolované lanko dĺžky 85mm s vidlčkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 38. 03 RE59 125 250 400 01 --,-- €
2 x 6,25 x 25 x 40 mm - Lanká dĺžky 80mm s vidlčkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 39. 03 CE60 125 250 400 01 --,-- €
12,5 x 25 x 40 mm - Izolované lanko dĺžky 85mm s vidlčkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 40. 03 E09 125 320 320 01 --,-- €
12,5 x 32 x 32 mm - lanko s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 41. 03 E79X 125 320 350 01 --,-- €
2 x 6,25 x 32 x 35 mm - Dve lanká do vidličky pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 42. 03 CE7 125 320 380 01 --,-- €
12,5 x 32 x 38 mm - Dve izolované lanká do vidličky pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 43. 03 E09 125 320 400 001 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - lanko s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 44. 03 E09 125 320 400 02 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - dve izolované lanká s vidličkou M6, Elektrografit


Priemysel12-15 45. 03 E09Pk 125 320 400 1 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - Lanko dĺžky 65mm s vidličkou pre M8, Elektrografit


Priemysel12-15 46. 03 Ei 125 320 400 01 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - lanko s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 47. 03 2378 125 320 400 01 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - Izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 48. 03 CE8 125 320 400 01 --,-- €
2 x 6,25 x 32 x 40 mm - izolované lanká s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 49. 03 CE6 125 320 400 01 --,-- €
2 x 6,25 x 32 x 40 mm - izolované lanká s vidličkou, Elektrografit


Priemysel12-15 50. 03 CMT2 125 320 400 01 --,-- €
12,5 x 32 x 40 mm - izolované lanko s vidličkou pre M6, Kovografit


Priemysel12-15 51. 03 CE9 125 320 500 01 --,-- €
12,5 x 32 x 50 mm - izolované lanko s vidličkou pre M6, Elektrografit


Priemysel12-15 52. 03 CB90 126 250 330 001 --,-- €
2 x 6.3 x 25 x 33 mm - Štyri lanká s vidličkou, Uhlografit


Priemysel12-15 53. 03 CM10 128 128 210 01 --,-- €
12.8 x 12.8 x 21 mm - Lanko s vidličkou pre M6, Kovografit