Rozbaliť    Zbaliť

Priemysel21 1. 03 CM12 220 380 450 01 --,-- €
22,0 x 38,0 x 45,0 mm - Izolované lanká, vidlička, Kovografit


Priemysel21 2. 03 3344 230 250 420 001 --,-- €
23,0 x 25,0 x 42,0 mm - bez lanka, Kovografit


Priemysel21 3. 01 680 250 320 400 001 --,-- €
25 x 32 x 40 mm - štyri lanká do jedného očka, dva 12,5mm uhlíky v jednom bloku, Elektrografit


Priemysel21 4. 03 E09 250 320 400 001 --,-- €
25 x 32 x 40 mm - štyri lanká do jedného očka, dva 12,5mm uhlíky v jednom bloku, Elektrografit


Priemysel21 5. 03 CM10 250 320 400 001 --,-- €
25 x 32 x 40 mm - dve lanká do jednej vidličky, Kovografit


Priemysel21 6. 03 CN60 250 320 500 01 --,-- €
25 x 32 x 50 mm - dve lanká do jednej vidličky M8, Kovografit


Priemysel21 7. 03 CE8 250 320 500 01 --,-- €
25 x 32 x 50 mm - dve lanká do jednej vidličky M8, Elektrografit


Priemysel21 8. 03 CN15 250 400 450 01 --,-- €
25 x 32 x 40 mm - dve lanká do jednej vidličky, Kovografit


Priemysel21 9. 03 2378 250 400 500 001 --,-- €
25 x 40 x 50 mm - dve lanká do vidličky, Kovografit


Priemysel21 10. 03 CM12 250 400 500 001 --,-- €
25 x 40 x 50 mm - dve lanká do vidličky, Kovografit


Priemysel21 11. 03 E06 320 200 250 001 --,-- €
2 x 16 x 20 x 25 mm - dva uhlíky materiálov E06 a E00 ukončené do jedného očka, Elektrografit


Priemysel21 12. 03 CE1 320 200 500 01 --,-- €
2 x 16 x 20 x 50 mm - dva uhlíky s vývodmi do jednej vidličky pre M6, Elektrografit