Plavecké triedy.
Úvod

III. 1974-1975

IV. 1975-1976

V. 1976-1977

VI. 1977-1978

VII. 1978-1979

VIII. 1979-1980

Rok 1981

Rok 1982

Rok 1983

Rok 1984

Rok 1985

Rok 1986

Rok 1987

Rok 1990

Rok 2007

Neidentifikované

20.11.2015